.باباطاهر

امسال پاییز جشنواره بزرگداشت شاعربزرگ بابا طاهر همدانی درمرکزفرهنگی سلیمانیه عراق برگزارمی شود که دبیر جشنواره بااعلام فراخوان های خود پذیرای مقالات علاقمندان به این موضوع شدند.باتوجه به برنامه داشتن مرکز فرهنگی سلیمانیه درنظر دارند درسال آینده نیز بزرگداشتی برای میرنوروز شاعربزرگ لرستانی هم برپا دارند.

/ 0 نظر / 34 بازدید