ترانه دایه دایه

یکی ازترانه های حماسی ومعروف موسیقی لری ترانه دایه دایه است درجنگ جهانی اول بین سال های 1295 تا 1297 خورشیدی روس ها که متحد انگلیس بودند وارد ایران شدندوتا بروجرد لرستان پیش رفتند این تجاوز انگیزه ای شد تاعده ای ازسران ایل هاوطوایف پشتکوه وپیشکوه برای بیرون راندن انان ازلرستان ودیگرشهرها هم پیمان شوند وبادرگیری های شدید آنها راتا قزوین عقب برانند دراین رزم طوایفی ازنقاط گوناگون لرستان حضورداشتند .دوتن ازنوازندگان هنرمند وپراحساس بومی آن روزگاربه نام های علی ونظرعلی ازطایفه حیدری تحت تاثیراین رخداد به ساختن آهنگ وترانه پرشوردایه دایه برآمدند .

مضامین شعری این ترانه ،حماسه ، عشق وشور ودلاوریست .

 زیباترین وماندگارترین خواندن دایه دایه را زنده یاد استادرضاسقایی با تنظیم زنده یاد نابغه موسیقی زاگرس ،میرمجتبی میرزاده  انجام داد ،روانشان شاد . 

 د قلا کرده و در شمشیر و دسش

                                  چی طلا برق می زنه لغوم اسبش  

دایه دایه وقته جنگه       قطارکی بالا سرم پرش د شنگه

 

ملودی دایه دایه برای مردمان سرزمینمان ایران شناخته شده است ،به طوری که آقای بیژن بیژنی خواننده وخوشنویس توانمند کشورمان این ترانه رابااشعارفارسی باتنظیم استاد کامبیز روشن روان خوانده است  .زنده یاد حسن زیرک خواننده بزرگ وتوانای کرد نیز دریکی از چایخانه های شهربانه ازیک نوازنده کمانچه زن لردایه دایه را می شنود وبرایش خیلی شیرین ودلنشین است .زیرک  فی البداهه ابیاتی با آن زمزمه میکند تا امروز که ترانه (لایه لایه ) حسن زیرک بااشعارکردی یکی ازآثارارزشمند اوست .

    ده ستم له بانی بیللا که لا موللا بی

                                   نازداره که م که لا موللا بی

    له تو زیاتر به خودا مه گه ر خودابی

                                   ئه ی هاوار مه گه ر خودا بی  

    لایه لایه ت بو ده که م

                               به لکم خه و بتباته وه

      ترانه دایه دایه درهرمجلس وهر حال وهوا وهرشعری شنیدنی است .

/ 0 نظر / 68 بازدید