رضا سقایی

             مرد ی از دیارتب وشب

 

بزرگ مرد دیار زاگرس ،رضاسقای خواننده موسیقی لر بعدازسالها گوشه نشینی وناخوشی از سرزمین مغرغ های دور کوچید، رضاسقایی بی شک همتا نداشت صدایی آسمانی با تحریرهایی شگفت آور ، که هرشنونده ای را مات می کرد .کارهای رضا گذشته از حرفه ای بودن ،تنظیماتی بادستکارزنده یاد میرمجتبی میرزاده ،بوی بومی ولری میداد .میرزاده بااینکه قسمتی ازکارهای سقایی را باسازهای کلاسیک ،چون ویولنسل وآبوا وکلارینت تنظیم کرده بود ولی تمام حس وحال وبوی لری ودیار زاگرس میدادند. به گفته زنده یادمیرمجتبی میرزاده : موسیقی لری هیچگاه  کسی به توانایی وافتادگی رضاسقایی وصدایی به خوبی ونازکی اونخواهددید.  پیکررضا سقایی روزپنجشنبه 31تیرماه89 درمقابل تالاروحدت تهران تشییع  وبعدازمراسمی به لرستان ،خرم آباد انتقال وروز دوم مرداد درمیان انبوه علا قه مندان ،هنرمندان ودوستداران آن زنده یاد  تشییع ودرقطعه هنرمندان این شهر به خاک سپرده شد روحش شاد ویادش دردلهای هنرمندان ودوستداران فرهنگ وهنرایران زمین خواهد ماند.  

/ 0 نظر / 36 بازدید